Laatste updates m.b.t. status van meetings

Op dit moment zijn er geen updates

 

 

Download als PDF om te printen 

Gamblers Anonymous is een gemeenschap (fellowship) van duizenden mannen en vrouwen die zijn samengekomen om iets te doen aan hun gokprobleem en andere dwangmatige gokkers te helpen hetzelfde te doen.

Dit pamflet vertegenwoordigd een inspanning van haar leden om enige van de gedetailleerde vragen te beantwoorden die gesteld zijn over de aard van dwangmatig gokken en de GA fellowship.

Na het lezen van dit pamflet heb je misschien nog meer vragen die onbeantwoord lijken in deze korte samenvatting. Als er een GA groep bij je in de buurt is, raden we je aan contact op te nemen met haar leden voor aanvullende informatie. Als er geen GA groep bij je in de buurt is, voel je vrij te schrijven naar ons e-mailadres.

DWANGMATIG GOKKEN EN GAMBLERS ANONYMOUS

WAT IS DWANGMATIG GOKKEN?

De verklaring die het meest aanvaardbaar is voor GA leden luidt, dat dwangmatig gokken een ziekte is, progressief van aard, die nooit kan worden genezen, maar wel tot stilstand kan worden gebracht.

Voor ze bij GA kwamen zagen veel dwangmatige gokkers zichzelf als moreel zwak, of soms gewoonweg als 'niet goed'. De visie van GA is dat dwangmatige gokkers werkelijk ernstig zieke mensen zijn die kunnen herstellen als zij naar hun beste kunnen een simpel programma volgen, dat succesvol is gebleken voor duizenden andere mannen en vrouwen met een gokprobleem of een dwangmatig gokprobleem.

WAT IS HET EERSTE WAT EEN DWANGMATIGE GOKKER ZOU MOETEN DOEN OM TE STOPPEN MET GOKKEN?

De dwangmatige gokker moet bereidwillig zijn om het feit te accepteren dat hij of zij in de ban is van een voortschrijdende ziekte en de wens hebben om beter te worden. Onze ervaring heeft laten zien dat het GA programma altijd zal werken voor ieder persoon die een verlangen heeft te stoppen met gokken. Echter, het zal nooit werken voor de persoon die niet openlijk de feiten over deze ziekte onder ogen wil zien.

HOE WEET JIJ OF JE EEN DWANGMATIGE GOKKER BENT?

Alleen jij kan die beslissing nemen. De meeste mensen wenden zich tot GA wanneer ze bereid zijn te erkennen dat gokken hen heeft verslagen. Tevens wordt in GA een dwangmatige gokker omschreven als iemand voor wie gokken zorgt voor groeiende en aanhoudende problemen op elk gebied van zijn of haar leven.

Veel GA-leden hebben angstaanjagende ervaringen doorstaan voordat zij bereid werden om hulp te accepteren. Anderen werden geconfronteerd met een langzame subtiele verslechtering, die hen uiteindelijk bracht op het punt waarop zij hun nederlaag moesten erkennen.

KAN EEN DWANGMATIGE GOKKER OOIT WEER NORMAAL GOKKEN?

Nee. De eerste gok voor een dwangmatige gokker is zoals het eerste drankje voor een alcoholist. Vroeg of laat valt hij of zij terug in hetzelfde oude destructieve patroon.

Zodra iemand eenmaal de onzichtbare grens over is gegaan naar onverantwoordelijk ongecontroleerd gokken, lijkt hij of zij de controle nooit meer terug te krijgen. Na een paar maanden abstinentie hebben enkele van onze leden geprobeerd te experimenteren met een klein beetje te gokken, altijd met desastreuze gevolgen. De oude obsessie kwam onvermijdelijk terug.

Onze GA ervaring lijkt te wijzen naar deze alternatieven: gokken en een progressief verval riskeren, of niet gokken en een betere manier van leven ontwikkelen.

BETEKENT DIT DAT IK NIET EENS MEE KAN DOEN MET EEN SPELLETJE MET LAGE INZET OF EEN VOETBALPOOL?

Dat is precies wat het betekent. Ergens moet een standpunt worden ingenomen en GA-leden hebben ontdekt dat het de eerste gok is die moet worden vermeden, zelfs als het zoiets kleins is vergelijkbaar met een kop koffie.

WAAROM KAN DWANGMATIGE GOKKER NIET GEWOON OP WILSKRACHT STOPPEN MET GOKKEN?

Wij geloven dat de meeste mensen, als zij eerlijk zijn, hun gebrek aan kracht om bepaalde problemen op te lossen zullen herkennen. Voor zover het gokken betreft hebben we veel dwangmatige gokkers gekend die langere periodes abstinent konden blijven, maar op een moment van onoplettendheid en onder de juiste reeks omstandigheden, begonnen ze te gokken zonder na te denken over de gevolgen. De weerbaarheid waarop ze vertrouwden, middels hun wilskracht alleen, maakte plaats voor een of andere banale reden om te gokken. We hebben ontdekt dat wilskracht en zelfkennis ons niet zullen helpen bij die mentale blinde vlekken, maar dat het aanhangen van spirituele principes onze problemen wel lijkt op te lossen. De meesten van ons voelen dat een geloof in een Macht groter dan onszelf noodzakelijk is, om het verlangen te behouden af te zien van gokken.

GAAN GA- LEDEN GOKGELEGENHEDEN BINNEN OM VOORMALIGE LEDEN DIE NOG STEEDS GOKKEN TE HELPEN?

Nee. Familie en vrienden van deze mensen hebben ons gevraagd te bemiddelen, maar we zijn nooit in staat geweest enige echte hulp te kunnen bieden. In werkelijkheid voelden we soms dat we het uiteindelijke herstel van een lid vertraagden door hen deze ongevraagde aandacht te geven. Dit alles gaat terug naar het basisprincipe dat een gokker hulp zou moeten willen voordat hij of zij door ons benaderd wordt.

IK GEEF SLECHTS PERIODIEK TOE AAN MIJN GOKBINGES. HEB IK GAMBLERS ANONYMOUS NODIG?

Ja. Dwangmatige gokkers die zich bij GA hebben aangesloten vertellen ons dat, hoewel hun gokbinges periodiek waren, de tussenliggende tijd geen periodes waren van constructief denken. Symptomatisch voor deze perioden waren nervositeit, prikkelbaarheid, frustratie, besluiteloosheid en een verdere afbraak van persoonlijke relaties. Deze zelfde mensen hebben vaak ervaren dat het GA-programma het antwoord is om karakterfouten te elimineren en een gids naar morele vooruitgang in hun levens.

GOKKEN is voor de dwangmatige gokker als volgt gedefinieerd: Iedere gok of weddenschap, voor jezelf of anderen, of er nu geld aan te pas komt of niet, hoe nietszeggend of onbeduidend ook, zodra de uitkomst onzeker is of afhangt van toeval of ‘vaardigheid’ blijft het gokken.

ALS IK ME AANSLUIT BIJ GA, ZAL IEDEREEN DAN NIET WETEN DAT IK EEN DWANGMATIGE GOKKER BEN?

De meeste mensen hebben voor zichzelf tamelijk naam gemaakt als volleerde gokkers tegen de tijd dat ze bij GA aan het werk gingen. Hun gokken was gewoonlijk geen goed bewaard geheim. Het zou dan niet gewoon zijn als het goede nieuws over hun abstinentie van gokken geen commentaar zou veroorzaken. Echter, geen onthulling over enige connectie met GA kan gerechtvaardigd gedaan worden door iemand anders dan het lid zelf. Zelfs dan zou het op zo’n manier gedaan moeten worden dat het de GA fellowship geen moeilijkheden oplevert.

ALS IK STOP MET GOKKEN, MAAKT DAT HET ME NIET MOEILIJK SOMMIGE WENSELIJKE ZAKELIJKE EN SOCIALE CONTACTEN TE BEHOUDEN?

Wij denken van niet. Het meeste werk van enig belang in de wereld wordt gedaan zonder het voordeel van het aangaan van weddenschappen om geld. Veel van onze leiders in zaken, industrie en het beroepsleven zijn zeer succesvol zonder de ene kaart van de andere te kunnen onderscheiden of te weten of de paarden links- of rechtsom het parkoers rondrennen. Op het gebied van sociale relaties zal de nieuwkomer spoedig de vele beschikbare plezierige en stimulerende activiteiten diep gaan waarderen - ver verwijderd van iets dat in de verte met gokken te maken heeft.

HOE STOPT IEMAND MET GOKKEN MET BEHULP VAN HET PROGRAMMA VAN GAMBLERS ANONYMOUS?

Dit doe je door trapsgewijs een karakterverandering in jezelf teweeg te brengen. Dit kan worden bereikt door te vertrouwen op, en het volgen van, de basisprincipes van de GA-programma's van Herstel en Eenheid.

Er zijn geen sluiproutes in het verkrijgen van dit vertrouwen en begrip. Om te herstellen van één van de meest verbijsterende, verraderlijke, dwangmatige verslavingen is toegewijde inzet vereist. EERLIJKHEID, OPENHEID VAN GEEST EN BEREIDWILLIGHEID zijn de sleutelwoorden in ons herstel.

KAN EEN PERSOON OP EIGEN KRACHT HERSTELLEN DOOR GA-LITERATUUR OF MEDISCHE BOEKEN OVER HET PROBLEEM VAN DWANGMATIG GOKKEN TE LEZEN?

Soms, maar gewoonlijk niet. Het GA-programma werkt het best voor het individu als het erkend en geaccepteerd wordt als een programma waarbij andere mensen betrokken zijn. Door met andere dwangmatige gokkers in een GA-groep te werken, lijkt het individu het noodzakelijk begrip en de noodzakelijke steun te vinden. Ze zijn in staat om over hun ervaringen uit het verleden te praten en problemen te bespreken in een omgeving waar zij zich op hun gemak en geaccepteerd voelen. In plaats van zich alleen en verkeerd begrepen te voelen, voelen ze zich nodig en geaccepteerd.

ZIET GA DWANGMATIG GOKKEN ALS EEN TEKORTKOMING?

Nee.

IS HET BELANGRIJK TE WETEN WAAROM WE GOKTEN?

Misschien, echter voor zover het stoppen met gokken betreft, zijn veel GA leden abstinent gebleven van gokken, zonder het voordeel van het weten waarom zij gokten.

WAT ZIJN ENKELE VAN DE KARAKTERTREKKEN VAN IEMAND DIE EEN DWANGMATIGE GOKKER IS?

 1. NIET IN STAAT EN NIET BEREID ZIJN REALITEIT TE ACCEPTEREN. Vandaar de vlucht in de droomwereld van gokken.
 2. EMOTIONELE ONZEKERHEID/ONVEILIGHEID. Een dwangmatige gokker bemerkt alleen emotioneel comfortabel te zijn als hij of zij aan het gokken is. Het is niet ongebruikelijk om een GA-lid te horen zeggen: “De enige keer dat ik voelde erbij te horen was toen ik aan het gokken was. Dan voelde ik me veilig en op mijn gemak. Er werd niet zoveel van me verwacht. Ik wist dat ik mezelf aan het vernietigen was, maar tegelijkertijd had ik een zeker gevoel van veiligheid.
 3. ONVOLWASSENHEID. Een verlangen om alle goede dingen in het leven te willen hebben zonder enige grote inspanning van hun kant lijkt een gemeenschappelijk karakterpatroon van dwangmatige gokkers. Veel GA-leden accepteren het feit dat zij niet wilden opgroeien. Onbewust vonden ze dat ze konden ontkomen aan volwassen verantwoordelijkheden, door in te zetten op een draaiend wiel of het omdraaien van een kaart, en zo werd het gevecht om aan verantwoordelijkheden te ontsnappen uiteindelijk een onbewuste obsessie.

Tevens lijkt een dwangmatige gokker een sterke innerlijke drang te hebben om een ‘big shot’ te zijn en behoefte te hebben aan een gevoel om almachtig te zijn. De dwangmatige gokker is bereid alles te doen (vaak van een asociale aard) om het imago hoog te houden dat hij of zij anderen wil laten zien.

Dan is er nog de theorie dat dwangmatige gokkers onbewust willen verliezen om zichzelf te straffen. Er is veel bewijs dat deze theorie ondersteunt.

WAT IS DE DROOMWERELD VAN DE DWANGMATIGE GOKKER?

Dit is een andere gemeenschappelijke karaktertrek van dwangmatige gokkers. Veel tijd wordt besteed aan het fantaseren over de grootse en geweldige dingen die ze zouden doen zodra ze ‘de grote prijs’ zouden winnen. Ze zien zichzelf als zeer filantropische en charmante mensen. Ze kunnen erover dromen om familie en vrienden te voorzien van nieuwe auto’s, bontjassen en andere luxes. Dwangmatige gokkers zien zichzelf een plezierig elegant leven leiden, mogelijk gemaakt door de enorme geldbedragen die ze zullen verkrijgen door hun ‘systeem’. Bedienden, penthouses, mooie kleren, charmante vrienden, jachten en wereldreizen zijn een paar van de geweldige zaken die binnen handbereik liggen, zodra een grote winst eindelijk gemaakt is.

Maar treurig genoeg lijkt er nooit een winst groot genoeg om ook maar de kleinste droom waar te maken. Als dwangmatige gokkers succes hebben, gokken ze om nog grotere dromen te dromen. Als ze falen, gokken ze in roekeloze wanhoop en de diepte van hun ellende is peilloos als hun droomwereld in elkaar stort. Verdrietig genoeg zullen ze terugvechten, dromen meer dromen en lijden uiteraard nog meer ellende. Niemand kan hen ervan overtuigen dat hun grote plannen nooit werkelijkheid zullen worden. Zij geloven dat wél, want zonder deze droomwereld zou het leven voor hen niet aanvaardbaar zijn.

IS DWANGMATIG GOKKEN NIET HOOFDZAKELIJK EEN FINANCIEEL PROBLEEM?

Nee, dwangmatig gokken is een emotioneel probleem. Een persoon in de ban van deze ziekte creëert bergen van ogenschijnlijk onoplosbare problemen. Natuurlijk zijn er financiële problemen veroorzaakt, maar ze worden ook geconfronteerd met problemen in het huwelijk, op het werk en met justitie. Dwangmatige gokkers ontdekken dat vrienden verloren zijn gegaan en familie hen heeft afgewezen. Van de vele serieuze gecreëerde moeilijkheden, lijken de financiële problemen het makkelijkst op te lossen. Zodra een dwangmatige gokker bij GA komt en stopt met gokken, is het inkomen gewoonlijk hoger en er is geen financieel lek meer dat werd veroorzaakt door gokken en zeer spoedig begint de financiële druk te verlichten. GA-leden kwamen erachter dat de beste weg naar financieel herstel is door hard te werken en het terugbetalen van onze schulden. Faillissement, lenen en/of uitlenen van geld (borgstelling) in GA is schadelijk voor ons herstel en zou niet moeten gebeuren.

Het moeilijkste en meest tijdrovende probleem waarmee ze zullen worden geconfronteerd is het realiseren van een innerlijke karakterverandering. De meeste GA- leden zien dit als hun grootste uitdaging, waar direct aan zou moeten worden gewerkt en voortgezet gedurende hun hele leven.

WIL GA GOKKEN AFSCHAFFEN?

Nee. De vraag om gokken af te schaffen is een omstreden kwestie, waarover GA geen mening heeft.

WIE KAN ZICH BIJ GA AANSLUITEN?

Iedereen die een verlangen heeft te stoppen met gokken. Er zijn geen andere regels of voorwaarden betreffende GA-lidmaatschap.

HOEVEEL KOST HET OM JE AAN TE SLUITEN BIJ GA?

Er zijn geen financiële verplichtingen met betrekking tot GA-lidmaatschap. De nieuwkomer tekent niets en verklaard niets. Echter, we hebben wel uitgaven die verband houden met de meeting van onze groep en met de serviceverlenende voorzieningen van GA. Doordat GA traditiegetrouw volledig in eigen onderhoud heeft voorzien en bijdragen van buitenaf afwijst, worden deze uitgaven gedekt door vrijwillige financiële bijdragen van de leden. Ervaring heeft laten zien dat het accepteren van deze financiële verantwoordelijkheden een wezenlijk deel uitmaakt van ons individuele en groep groeiproces.

HOE STEUNT GA HAAR DIENSTENCENTRA?

Deze voorzieningen ontvangen hun steun van GA groepen en van individuele leden. De “International Service Office” (I.S.A.), omdat het een internationaal dienstencentrum is, wordt gesteund door groepen en leden van over de hele wereld. Plaatselijke diensten worden gesteund door groepen en leden uit de gebieden die gediend worden.

WIE LEIDT GAMBLERS ANONYMOUS?

GA is een unieke spirituele gemeenschap die geen centrale leiding heeft en slechts weinig officiële organisatie kent. Er zijn geen functionarissen of leidinggevenden die autoriteit uitoefenen over de fellowship of het individu. Alhoewel GA een informele organisatie is, moeten sommige werkzaamheden worden gedaan. In de plaatselijke groep moet iemand verantwoordelijk zijn voor de meeting-ruimte, de financiën van de Group bijhouden, verfrissingen regelen en in contact blijven met plaatselijke en landelijke dienstencentra. Dit betekend dat een groep verantwoordelijke personen nodig heeft om deze taken uit te voeren. Door het aanvaarden van deze verantwoordelijkheden kan een lid een titel verkrijgen, maar titels binnen GA worden alleen gebruikt om gebieden van dienstbaarheid aan te wijzen. Degenen die deze verantwoordelijkheden aanvaarden zijn directe verantwoording verschuldigd aan hen die zij dienen.

ZIJN ER MEER DWANGMATIGE GOKKERS IN BEPAALDE GROEPEN DAN IN ANDERE?

Onder de GA-leden lijken verkopers in de buitendienst de overhand te hebben, wat waarschijnlijk te wijten is aan het feit dat dit type werk het minst persoonlijke supervisie kent. Klaarblijkelijk staat dit meer vrijheid toe om te gokken. De werk achtergronden van de rest van onze leden is extreem gevarieerd. Het lijkt veilig om te zeggen dat dwangmatig gokken niets te maken heeft met het soort werk dat de individuele persoon doet om in zijn of haar levensonderhoud te voorzien. Het probleem ontstaat blijkbaar door een innerlijke onbalans, niet door uiterlijke factoren.

WAT IS HET GA-PROGRAMMA VAN HERSTEL

Als een dwangmatige gokker het 12 stappen programma van herstel toepast in zijn of haar leven, stopt zijn of haar verval en begint zijn of haar herstel. Aangezien deze stappen in de basis van spirituele aard zijn, kan hun toepassing een hoogst lonende ervaring worden. Dit zijn de stappen die een programma van herstel zijn:

 1. Wij erkenden dat we machteloos stonden tegenover gokken – dat onze levens onhanteerbaar waren geworden.

 2. Kwamen ertoe te geloven dat een Machtgroter dan onszelf ons kan herstellen naar een normale manier van denken en leven.

 3. Namen een beslissing om onze wil en ons leven over te dragen aan de zorg van deze Macht zoals wij hem zelf begrijpen.

 4. Maakten een grondige en onbevreesde morele en financiële inventaris van onszelf op.

 5. Bekenden tegenover onszelf en iemand anders de ware aard van onze fouten.

 6. Waren volkomen bereid deze fouten in ons karakter weg te laten nemen.

 7. Vroegen God (zoals wij Hem begrijpen) nederig onze tekortkomingen weg te nemen.

 8. Maakten een lijst van alle personen die wij schade berokkend hebben en werden bereid het met hen allen goed te maken.

 9. Maakten het, waar mogelijk, direct goed met deze mensen, behalve wanneer dit hen of anderen zou schaden.

 10. Gingen door met het maken van een persoonlijke inventaris en wanneer wij fout waren gaven wij dit onmiddellijk toe.

 11. Trachtten middels gebed en meditatie ons bewuste contact met God, zoals wij Hem begrepen, te verbeteren, enkel biddend om kennis van Zijn wil voor ons en de kracht die uit te voeren.

 12.  

  Na moeite te hebben gedaan deze principes in al ons doen en laten toe te passen, probeerden we deze boodschap door te geven aan andere dwangmatige gokkers.

Niemand beweert dat deze stappen op enige manier oorspronkelijk van GA komen. Ze weerspiegelen praktische ervaring en toepassing van spirituele inzichten zoals vastgelegd door wijze mensen van vele tijden. Hun grootste belang ligt in het feit dat ze werken. Ze maken het ons en duizenden anderen mogelijk gelukkige productieve levens te leiden. Ze vertegenwoordigen het fundament waarop onze samenleving is gebouwd. Ze werden ons vrijelijk gegeven, waarvoor we dankbaar zijn.

WAT IS HET PROGRAMMA VAN EENHEID?

Eenheid is de meest waardevolle kwaliteit die onze samenleving bezit. Onze levens, en die van allen die nog moeten komen, zijn er ronduit van afhankelijk. Doch eenheid in GA kan zichzelf niet automatisch in stand houden. Zoals met persoonlijk herstel, vraagt het eerlijkheid, openheid van geest en bovenal waakzaamheid. In de woorden van de grote patriot Benjamin Franklin, “We moeten samen hangen of anders hangen we zeker allemaal apart”. Dus kan er geen offer te groot zijn als het onze absoluut noodzakelijke eenheid zal versterken. Om eenheid te bewaren zijn we traditiegetrouw begonnen de volgende uitgangpunten uit te voeren:

 1. Ons gemeenschappelijk welzijn dient op de eerste plaats te komen; persoonlijk herstel is afhankelijk vangroepseenheid.

 2. Onze leiders zijn slechts dienaren die vertrouwen genieten; zij regeren niet.

 3. Het enige vereiste voor GA lidmaatschap is het verlangen om te stoppen met gokken.

 4. Elke groep dient autonoom te zijn, behalve in zaken die andere groepen of de GA als geheel aangaan.

 5. GA heeft maar één hoofddoel – zijn boodschap uitdragen naar de dwangmatige gokker die nog lijdt.

 6. GA behoort nooit aanverwante voorzieningen of andere ondernemingen te steunen, te financieren of de GA naam te verlenen, opdat geld–, eigendom– en prestigeproblemen ons niet van ons hoofddoel afleiden.

 7. Iedere GA groep behoort volledig in zijn eigen behoeften te voorzien en bijdragen van buitenaf af te wijzen.

 8. GA dient voor altijd niet-professioneel te blijven, maar onze dienstencentra mogen wel beroepskrachten in dienst hebben.

 9. GA, als zodanig, behoort nooit georganiseerd te worden; maar wij mogen dienstraden en comités creëren die direct verantwoording afleggen aan hen die ze dienen.

 10. GA heeft geen mening over kwesties buiten GA; derhalve behoort de GA naam nooit betrokken te worden in publieke verdeeldheid.

 11. Ons public relations beleid is eerder gebaseerd op aantrekking dan op promotie; we moeten altijd onze persoonlijke anonimiteit handhaven op het vlak van pers, radio, films, televisie en internet.

 12. Anonimiteit is de spirituele grondslag van het GA programma, dit herinnert ons er steeds aan principes boven persoonlijkheden te plaatsen.

WAAROM ZIJN GA-LEDEN ANONIEM?

Anonimiteit heeft grote praktische waarde om eenheid te behouden binnen onze gemeenschap. Door het toe te passen op het vlak van pers, radio, films, televisie en internet hebben we de mogelijkheid van roem en erkenning, gegeven aan het individuele lid, weggenomen; daardoor hebben we geen grote interne moeilijkheden over macht en prestige onder ogen hoeven komen, welke hoogst schadelijk zou zijn voor onze onmisbare eenheid.

Anonimiteit heeft ook grote waarde voor het aantrekken van nieuwe leden, die aanvankelijk zouden kunnen voelen dat er een stigma aan het probleem is verbonden. Daarom garanderen we de nieuwkomer net zoveel anonimiteit als ze zelf verkiezen.

Belangrijker nog, we zijn ons ervan bewust dat anonimiteit enorme spirituele betekenis heeft. Het vertegenwoordigt een krachtig geheugensteuntje dat we altijd principes boven persoonlijkheden moeten plaatsen.

Ons overleven als individuen eist dat we persoonlijke genoegdoening afwijzen.... waardoor onze GA-beweging niet alleen voor ware nederigheid pleit, maar deze in praktijk probeert te brengen. En het is door een hogere mate van nederigheid dat we in staat zullen zijn in vrede en veiligheid te leven, voor alle jaren die nog gaan komen.

IS GA EEN RELIGIEUZE ORGANISATIE?

Nee. GA is samengesteld uit mensen van vele religieuze gezindten naast agnosten en atheïsten. Aangezien lidmaatschap voor GA geen bijzondere religieuze overtuiging vereist als voorwaarde voor lidmaatschap, kan het niet omschreven worden als een religieuze organisatie. Het GA programma van herstel is gebaseerd op acceptatie van bepaalde spirituele waarden, maar het lid is vrij deze uitgangpunten te interpreteren zoals hij of zij verkiest.

ZOALS HET IN GA GEBRUIKT WORDT, WAT IS DE BETEKENIS VAN HET WOORD SPIRITUEEL?

Eenvoudig gesteld, van het woord kan worden gezegd die eigenschappen van de menselijk geest te beschrijven, welke zich kenmerken door de hoogste en beste kwaliteiten, zoals vrijgevigheid, eerlijkheid, vriendelijkheid en nederigheid. In zoverre als de GA fellowship acceptatie van deze uitgangspunten voorstaat als een manier van leven, kan derhalve worden gezegd dat GA een spirituele gemeenschap is.

Gebed om kalmte

God schenk me de kalmte om te accepteren wat ik niet kan veranderen,

De moed om te veranderen wat ik kan veranderen,

En de wijsheid om het verschil te weten.