Laatste updates m.b.t. status van meetings

Op dit moment zijn er geen updates

 

 

Om eenheid te behouden heeft ervaring ons geleerd dat:

 1. Ons gemeenschappelijk welzijn dient op de eerste plaats te komen, persoonlijk herstel is afhankelijk van GA eenheid.
 2. Onze leiders zijn slechts dienaren die vertrouwen genieten, zij regeren niet.
 3. Het enige vereiste voor lidmaatschap is het verlangen om te stoppen met gokken.
 4. Elke groep dient onafhankelijk te zijn, behalve in zaken die andere groepen of de GA als geheel aangaan.
 5. De GA heeft maar één hoofddoel: de boodschap uitdragen naar de gokker die nog lijdt.
 6. Een GA groep behoort nooit aanverwante voorzieningen of andere ondernemingen te steunen, te financieren of de GA naam te verlenen, opdat geld– , eigendoms– en andere prestigeproblemen ons niet van ons hoofddoel afleiden.
 7. Iedere GA groep behoort in zijn eigen behoeften te voorzien en bijdrage van buitenaf af te wijzen.
 8. GA dient voor altijd niet-professioneel te blijven, maar onze dienstencentra mogen wel beroepskrachten in dienst hebben.
 9. GA als zodanig behoort nooit georganiseerd te worden, maar wij mogen wel dienstraden en comités creëren die direct verantwoording schuldig zijn aan hen die ze dienen.
 10. GA heeft geen mening over zaken buiten GA; daarom mag de GA naam nooit betrokken te worden in publieke verdeeldheid.
 11. Ons public relations beleid is eerder gebaseerd op aantrekking dan op promotie. Het is noodzakelijk dat we altijd onze anonimiteit handhaven op het vlak van pers, radio, televisie en films.
 12. Anonimiteit is de spirituele grondslag van al onze tradities; dit herinnert ons er steeds aan, principes boven persoonlijkheden te plaatsen.